Επικοινωνία
Περιοχές
Επιχειρήσεις
ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΣΤΕ
ΣΑΛΑΤΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ του Κ.
Μ.Η.Τ.Ε. : 07.26.Κ.11.2Κ.01553.00.00
Κατηγορία : 2
Δωμάτια : 5
Κλίνες : 12
Διεύθυνση : ΛΕΥΚΗ ΠΤΕΛΕΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ, 37007
Τηλέφωνα : 2422041113
ΣΑΛΑΤΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ του Κ.