Επικοινωνία
Περιοχές
Επιχειρήσεις
ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΣΤΕ
ΣΑΜΑΡΑ ΔΙΟΝΥΣΙΑ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
Μ.Η.Τ.Ε. : 07.26.Κ.11.2Κ.03163.00.00
Κατηγορία : 2
Δωμάτια : 9
Κλίνες : 18
Διεύθυνση : ΞΥΝΟΒΡΥΣΗ Ν. ΠΗΛΙΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ, 37006
Τηλέφωνα : 24230 54350
ΣΑΜΑΡΑ ΔΙΟΝΥΣΙΑ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ