Επικοινωνία
Περιοχές
Επιχειρήσεις
ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΣΤΕ
ΣΑΡΑΦΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του ΑΡΙΣΤ.
Μ.Η.Τ.Ε. : 07.26.Κ.11.2Κ.00447.00.00
Κατηγορία : 2
Δωμάτια : 4
Κλίνες : 11
Διεύθυνση : ΑΓ. ΛΑΥΡΕΝΤΙΟΣ ΑΡΤΕΜΙΔΑΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ, 37300
Τηλέφωνα : 24280 96377
ΣΑΡΑΦΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του ΑΡΙΣΤ.