Επικοινωνία
Περιοχές
Επιχειρήσεις
ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΣΤΕ
ΣΒΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ. του ΧΡΗΣΤΟΥ
Μ.Η.Τ.Ε. : 07.26.Κ.11.2Κ.03133.00.00
Κατηγορία : 2
Δωμάτια : 7
Κλίνες : 14
Διεύθυνση : ΚΑΛΑ ΝΕΡΑ ΜΗΛΕΩΝ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ, 37010
Τηλέφωνα : 24230 22611
ΣΒΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ. του ΧΡΗΣΤΟΥ