Επικοινωνία
Περιοχές
Επιχειρήσεις
ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΣΤΕ
ΣΕΡΑΛΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΓΕΩΡΓ.
Μ.Η.Τ.Ε. : 07.26.Κ.11.3Κ.01715.01.00
Κατηγορία : 3
Δωμάτια : 10
Κλίνες : 20
Διεύθυνση : ΖΕΡΒΟΧΙΑ ΑΦΕΤΩΝ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ, 37010
ΣΕΡΑΛΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΓΕΩΡΓ.