Επικοινωνία
Περιοχές
Επιχειρήσεις
ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΣΤΕ
ΣΕΡΕΤΗ ΣΟΦΙΑ του Γ.
Μ.Η.Τ.Ε. : 07.26.Κ.11.1Κ.00392.00.00
Κατηγορία : 1
Δωμάτια : 6
Κλίνες : 15
Διεύθυνση : ΤΣΙΤΣΙΝΑ & Δ.ΣΤΑΥΡΙΔΗ 3 ΝΕΑΣ ΑΓΧΙΑΛΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ, 37000
Τηλέφωνα : 2428076233
ΣΕΡΕΤΗ ΣΟΦΙΑ του Γ.