Επικοινωνία
Περιοχές
Επιχειρήσεις
ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΣΤΕ
ΣΓΑΡΔΩΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ
Μ.Η.Τ.Ε. : 07.26.Κ.12.2Κ.00187.00.00
Κατηγορία : 2
Δωμάτια : 7
Κλίνες : 14
Διεύθυνση : ΚΑΛΑ ΝΕΡΑ ΜΗΛΕΩΝ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ, 37010
Τηλέφωνα : 2423022116
ΣΓΑΡΔΩΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ