Επικοινωνία
Περιοχές
Επιχειρήσεις
ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΣΤΕ
ΣΙΑΡΡΑ ΚΩΝ/ΝΤΙΑ του ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ
Μ.Η.Τ.Ε. : 07.26.Κ.11.2Κ.01330.00.00
Κατηγορία : 2
Δωμάτια : 5
Κλίνες : 10
Διεύθυνση : ΜΑΚΡΙΝΙΤΣΑ ΜΑΚΡΙΝΙΤΣΗΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ, 37011
Τηλέφωνα : 2428099765
ΣΙΑΡΡΑ ΚΩΝ/ΝΤΙΑ του ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ