Επικοινωνία
Περιοχές
Επιχειρήσεις
ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΣΤΕ
ΣΚΑΡΛΑΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΤΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ
Μ.Η.Τ.Ε. : 07.26.Κ.11.2Κ.03261.00.00
Κατηγορία : 2
Δωμάτια : 4
Κλίνες : 8
Διεύθυνση : ΧΟΡΕΥΤΟ ΖΑΓΟΡΑΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ, 37001
Τηλέφωνα : 2426023348
ΣΚΑΡΛΑΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΤΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ