Επικοινωνία
Περιοχές
Επιχειρήσεις
ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΣΤΕ
ΣΚΛΑΒΟΥΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Μ.Η.Τ.Ε. : 07.26.Κ.11.2Κ.02043.00.00
Κατηγορία : 2
Δωμάτια : 4
Κλίνες : 8
Διεύθυνση : ΑΧΙΛΛΕΙΟ ΠΤΕΛΕΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ, 37008
Τηλέφωνα : 2422092180
ΣΚΛΑΒΟΥΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ