Επικοινωνία
Περιοχές
Επιχειρήσεις
ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΣΤΕ
ΣΚΟΥΡΑ ΜΑΡΙΑ του ΣΤ.
Μ.Η.Τ.Ε. : 07.26.Κ.12.1Κ.02036.00.00
Κατηγορία : 1
Δωμάτια : 4
Κλίνες : 12
Διεύθυνση : ΠΗΓΑΔΙ ΠΤΕΛΕΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ, 37007
Τηλέφωνα : 2422041565
ΣΚΟΥΡΑ ΜΑΡΙΑ του ΣΤ.