Επικοινωνία
Περιοχές
Επιχειρήσεις
ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΣΤΕ
ΣΚΟΥΡΓΙΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
Μ.Η.Τ.Ε. : 07.26.Κ.11.2Κ.02347.00.00
Κατηγορία : 2
Δωμάτια : 5
Κλίνες : 12
Διεύθυνση : ΚΑΛΑ ΝΕΡΑ ΜΗΛΕΩΝ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ, 37010
Τηλέφωνα : 2423022305
ΣΚΟΥΡΓΙΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ