Επικοινωνία
Περιοχές
Επιχειρήσεις
ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΣΤΕ
ΣΛΗΜΑΝ ΤΖΙΛ
Μ.Η.Τ.Ε. : 07.26.Κ.11.2Κ.00971.00.00
Κατηγορία : 2
Δωμάτια : 4
Κλίνες : 8
Διεύθυνση : ΜΟΥΡΕΣΙ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ, 37002
Τηλέφωνα : 2426049086
ΣΛΗΜΑΝ ΤΖΙΛ