Επικοινωνία
Περιοχές
Επιχειρήσεις
ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΣΤΕ
ΣΜΑΡΤ ΑΦΡΟΔΙΤΗ
Μ.Η.Τ.Ε. : 07.26.Κ.12.2Κ.01476.00.00
Κατηγορία : 2
Δωμάτια : 3
Κλίνες : 5
Διεύθυνση : ΜΗΛΙΝΑ ΣΗΠΙΑΔΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ, 37006
Τηλέφωνα : 2423065285-65471
ΣΜΑΡΤ ΑΦΡΟΔΙΤΗ