Επικοινωνία
Περιοχές
Επιχειρήσεις
ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΣΤΕ
ΣΟΦΙΑΔΗ ΑΣΗΜΙΝΑ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ
Μ.Η.Τ.Ε. : 07.26.Κ.12.3Κ.02682.00.00
Κατηγορία : 3
Δωμάτια : 6
Κλίνες : 12
Διεύθυνση : ΑΦΗΣΣΟΣ ΑΦΕΤΩΝ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ, 37010
Τηλέφωνα : 2423033245
ΣΟΦΙΑΔΗ ΑΣΗΜΙΝΑ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ