Επικοινωνία
Περιοχές
Επιχειρήσεις
ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΣΤΕ
ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ-ΣΚΟΥΛΤΣΟΥ ΑΝΑΣΤ.
Μ.Η.Τ.Ε. : 07.26.Κ.11.2Κ.01787.00.00
Κατηγορία : 2
Δωμάτια : 3
Κλίνες : 6
Διεύθυνση : ΠΑΟΥ ΑΡΓΑΛΑΣΤΗΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ, 37006
Τηλέφωνα : 2423054476
ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ-ΣΚΟΥΛΤΣΟΥ ΑΝΑΣΤ.