Επικοινωνία
Περιοχές
Επιχειρήσεις
ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΣΤΕ
ΣΟΥΪΠΑΣ ΔΗΜ. & ΣΙΑ ΟΕ
Μ.Η.Τ.Ε. : 07.26.Κ.11.3Κ.02903.00.00
Κατηγορία : 3
Δωμάτια : 8
Κλίνες : 18
Διεύθυνση : ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 44 ΑΛΥΚΕΣ ΒΟΛΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ, 38500
Τηλέφωνα : 2421088255
ΣΟΥΪΠΑΣ ΔΗΜ. & ΣΙΑ ΟΕ