Επικοινωνία
Περιοχές
Επιχειρήσεις
ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΣΤΕ
ΣΠΑΝΟΔΗΜΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ
Μ.Η.Τ.Ε. : 07.26.Κ.10.00.02891.00.00
Δωμάτια : 7
Κλίνες : 14
Διεύθυνση : ΚΑΛΑΜΟΣ ΑΡΓΑΛΑΣΤΗΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ, 37006
Τηλέφωνα : 2423054179
Fax : 2421057524
ΣΠΑΝΟΔΗΜΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ