Επικοινωνία
Περιοχές
Επιχειρήσεις
ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΣΤΕ
ΣΦΑΤΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΑΡΙΣΤ.
Μ.Η.Τ.Ε. : 07.26.Κ.11.2Κ.02872.00.00
Κατηγορία : 2
Δωμάτια : 7
Κλίνες : 20
Διεύθυνση : ΑΦΗΣΣΟΣ ΑΦΕΤΩΝ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ, 37010
Τηλέφωνα : 2423033310
ΣΦΑΤΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΑΡΙΣΤ.