Επικοινωνία
Περιοχές
Επιχειρήσεις
ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΣΤΕ
ΣΤΑΜΟΥΛΗ ΑΡΤΕΜΙΣ
Μ.Η.Τ.Ε. : 07.26.Κ.11.1Κ.02006.00.00
Κατηγορία : 1
Δωμάτια : 4
Κλίνες : 10
Διεύθυνση : ΧΟΡΤΟ ΑΡΓΑΛΑΣΤΗΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ, 37006
Τηλέφωνα : 2423054510
ΣΤΑΜΟΥΛΗ ΑΡΤΕΜΙΣ