Επικοινωνία
Περιοχές
Επιχειρήσεις
ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΣΤΕ
ΣΤΑΘΑΡΑΚΟΥ ΣΥΡΑΓΩ του ΣΤ.
Μ.Η.Τ.Ε. : 07.26.Κ.12.1Κ.00479.00.00
Κατηγορία : 1
Δωμάτια : 5
Κλίνες : 12
Διεύθυνση : ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ ΣΗΠΙΑΔΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ, 37006
Τηλέφωνα : 2423071247
ΣΤΑΘΑΡΑΚΟΥ ΣΥΡΑΓΩ του ΣΤ.