Επικοινωνία
Περιοχές
Επιχειρήσεις
ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΣΤΕ
ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΘΩΜΑ
Μ.Η.Τ.Ε. : 07.26.Κ.11.2Κ.02791.00.00
Κατηγορία : 2
Δωμάτια : 7
Κλίνες : 17
Διεύθυνση : ΣΟΥΤΡΑΛΙ ΑΓΡΙΑΣ ΑΓΡΙΑΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ, 37300
Τηλέφωνα : 2428092331
ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΘΩΜΑ