Επικοινωνία
Περιοχές
Επιχειρήσεις
ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΣΤΕ
ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΝΙΚ.
Μ.Η.Τ.Ε. : 07.26.Κ.11.1Κ.00140.00.00
Κατηγορία : 1
Δωμάτια : 5
Κλίνες : 12
Διεύθυνση : ΛΥΡΙ ΠΡΟΜΥΡΙΟΥ ΣΗΠΙΑΔΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ, 37006
Τηλέφωνα : 2423071239
ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΝΙΚ.