Επικοινωνία
Περιοχές
Επιχειρήσεις
ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΣΤΕ
ΣΤΙΒΑΧΤΗ ΑΡΕΣΤΟΥΛΑ συζ. Δ.
Μ.Η.Τ.Ε. : 07.26.Κ.11.3Κ.00165.00.00
Κατηγορία : 3
Δωμάτια : 6
Κλίνες : 12
Διεύθυνση : ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ, 37012
Τηλέφωνα : 2426031093
ΣΤΙΒΑΧΤΗ ΑΡΕΣΤΟΥΛΑ συζ. Δ.