Επικοινωνία
Περιοχές
Επιχειρήσεις
ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΣΤΕ
ΣΤΙΒΑΧΤΗ ΦΩΤΕΙΝΗ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
Μ.Η.Τ.Ε. : 07.26.Κ.11.3Κ.02960.00.00
Κατηγορία : 3
Δωμάτια : 8
Κλίνες : 18
Διεύθυνση : ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ, 37012
Τηλέφωνα : 24260 31515
ΣΤΙΒΑΧΤΗ ΦΩΤΕΙΝΗ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ