Επικοινωνία
Περιοχές
Επιχειρήσεις
ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΣΤΕ
ΣΤΥΛΙΑΡΟΓΙΑΝΝΗ ΡΑΓΙΑ
Μ.Η.Τ.Ε. : 07.26.Κ.12.2Κ.00508.00.00
Κατηγορία : 2
Δωμάτια : 3
Κλίνες : 6
Διεύθυνση : ΤΣΑΓΚΑΡΑΔΑ ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ, 37012
Τηλέφωνα : 24260 49192
ΣΤΥΛΙΑΡΟΓΙΑΝΝΗ ΡΑΓΙΑ