Επικοινωνία
Περιοχές
Επιχειρήσεις
ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΣΤΕ
ΣΤΥΛΙΑΡΟΓΙΑΝΝΗ ΡΑΓΙΑ του ΒΙΛΧΟ
Μ.Η.Τ.Ε. : 07.26.Κ.12.3Κ.02301.01.00
Κατηγορία : 3
Δωμάτια : 3
Κλίνες : 6
Διεύθυνση : ΤΣΑΓΚΑΡΑΔΑ ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ, 37012
Τηλέφωνα : 2426049192
ΣΤΥΛΙΑΡΟΓΙΑΝΝΗ ΡΑΓΙΑ του ΒΙΛΧΟ