Επικοινωνία
Περιοχές
Επιχειρήσεις
ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΣΤΕ
ΣΥΝΑΒΕΛΗ ΔΗΜΗΤΡΑ του ΧΡΗΣΤΟΥ
Μ.Η.Τ.Ε. : 07.26.Κ.12.3Κ.03193.00.00
Κατηγορία : 3
Δωμάτια : 3
Κλίνες : 6
Διεύθυνση : ΜΟΥΡΕΣΙ ΖΑΓΟΡΑΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ, 37012
Κινητό : 6977393947
ΣΥΝΑΒΕΛΗ ΔΗΜΗΤΡΑ του ΧΡΗΣΤΟΥ