Επικοινωνία
Περιοχές
Επιχειρήσεις
ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΣΤΕ
ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ ΒΙΟΛΕΤΤΑ του ΡΗΓΑ
Μ.Η.Τ.Ε. : 07.26.Κ.11.3Κ.00186.00.00
Κατηγορία : 3
Δωμάτια : 6
Κλίνες : 12
Διεύθυνση : ΜΑΚΡΥΡΑΧΗ ΖΑΓΟΡΑΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ, 37001
Τηλέφωνα : 2426023421
ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ ΒΙΟΛΕΤΤΑ του ΡΗΓΑ