Επικοινωνία
Περιοχές
Επιχειρήσεις
ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΣΤΕ
ΤΟΥΜΠΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ του ΤΑΞ.
Μ.Η.Τ.Ε. : 07.26.Κ.11.1Κ.00243.00.00
Κατηγορία : 1
Δωμάτια : 5
Κλίνες : 14
Διεύθυνση : ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ, 37012
Τηλέφωνα : 2426031866
ΤΟΥΜΠΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ του ΤΑΞ.