Επικοινωνία
Περιοχές
Επιχειρήσεις
ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΣΤΕ
ΤΣΑΡΠΑΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Μ.Η.Τ.Ε. : 07.26.Κ.11.3Κ.01170.00.00
Κατηγορία : 3
Δωμάτια : 7
Κλίνες : 17
Διεύθυνση : ΜΟΡΤΙΑ ΣΗΠΙΑΔΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ, 37006
Τηλέφωνα : 2423071120
ΤΣΑΡΠΑΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ