Επικοινωνία
Περιοχές
Επιχειρήσεις
ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΣΤΕ
ΤΣΙΑΚΑΤΗΡΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
Μ.Η.Τ.Ε. : 07.26.Κ.13.1Κ.03743.00.00
Κατηγορία : 1
Δωμάτια : 3
Κλίνες : 6
Διεύθυνση : ΑΓΙΟΣ ΛΑΥΡΕΝΤΙΟΣ ΑΡΤΕΜΙΔΑΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ, 38000
Κινητό : 69840062
ΤΣΙΑΚΑΤΗΡΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ