Επικοινωνία
Περιοχές
Επιχειρήσεις
ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΣΤΕ
ΤΣΙΛΟΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑ συζ. ΙΩΑΝ.
Μ.Η.Τ.Ε. : 07.26.Κ.11.1Κ.00637.00.00
Κατηγορία : 1
Δωμάτια : 7
Κλίνες : 13
Διεύθυνση : ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ, 37002
Τηλέφωνα : 2426031592
ΤΣΙΛΟΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑ συζ. ΙΩΑΝ.