Επικοινωνία
Περιοχές
Επιχειρήσεις
ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΣΤΕ
ΤΣΙΜΠΑΚ ΝΑΝΤΙΑ του ΓΡΗΓΟΡΗ
Μ.Η.Τ.Ε. : 07.26.Κ.12.2Κ.02180.00.00
Κατηγορία : 2
Δωμάτια : 5
Κλίνες : 11
Διεύθυνση : ΜΗΛΙΝΑ ΣΗΠΙΑΔΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ, 37010
Τηλέφωνα : 24230 65231
ΤΣΙΜΠΑΚ ΝΑΝΤΙΑ του ΓΡΗΓΟΡΗ