Επικοινωνία
Περιοχές
Επιχειρήσεις
ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΣΤΕ
ΤΣΙΜΠΑΝΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Μ.Η.Τ.Ε. : 07.26.Κ.12.3Κ.00085.00.00
Κατηγορία : 3
Δωμάτια : 8
Κλίνες : 16
Διεύθυνση : ΚΑΛΑΜΟΣ ΑΡΓΑΛΑΣΤΗΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ, 37006
Τηλέφωνα : 2423054735
ΤΣΙΜΠΑΝΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ