Επικοινωνία
Περιοχές
Επιχειρήσεις
ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΣΤΕ
ΤΣΙΟΒΟΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΣΠ.
Μ.Η.Τ.Ε. : 07.26.Κ.11.1Κ.01529.00.00
Κατηγορία : 1
Δωμάτια : 6
Κλίνες : 13
Διεύθυνση : ΑΓΡΙΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ, 37300
Τηλέφωνα : 2428092417
ΤΣΙΟΒΟΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΣΠ.