Επικοινωνία
Περιοχές
Επιχειρήσεις
ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΣΤΕ
ΤΣΙΡΕΜΠΟΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΑΘ.
Μ.Η.Τ.Ε. : 07.26.Κ.12.2Κ.00554.00.00
Κατηγορία : 2
Δωμάτια : 5
Κλίνες : 10
Διεύθυνση : ΚΑΛΑ ΝΕΡΑ ΜΗΛΕΩΝ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ, 37010
Τηλέφωνα : 2423022854
ΤΣΙΡΕΜΠΟΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΑΘ.