Επικοινωνία
Περιοχές
Επιχειρήσεις
ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΣΤΕ
ΤΣΙΡΤΟΓΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ του ΔΗΜ.
Μ.Η.Τ.Ε. : 07.26.Κ.11.3Κ.02243.00.00
Κατηγορία : 3
Δωμάτια : 8
Κλίνες : 24
Διεύθυνση : ΧΑΝΙΑ ΑΓΡΙΑΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ, 37011
Τηλέφωνα : 2428096410
ΤΣΙΡΤΟΓΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ του ΔΗΜ.