Επικοινωνία
Περιοχές
Επιχειρήσεις
ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΣΤΕ
ΤΣΩΝΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ συζ. ΠΑΝΑΓ.
Μ.Η.Τ.Ε. : 07.26.Κ.12.2Κ.02047.00.00
Κατηγορία : 2
Δωμάτια : 15
Κλίνες : 33
Διεύθυνση : ΚΑΜΑΡΙ ΚΕΡΑΜΙΔΙΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ, 38001
Τηλέφωνα : 2428073765
ΤΣΩΝΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ συζ. ΠΑΝΑΓ.