Επικοινωνία
Περιοχές
Επιχειρήσεις
ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΣΤΕ
ΤΣΟΥΡΑΠΑ ΘΕΟΔΟΤΗ συζ. ΕΥΑΓ.
Μ.Η.Τ.Ε. : 07.26.Κ.12.2Κ.01405.00.00
Κατηγορία : 2
Δωμάτια : 7
Κλίνες : 20
Διεύθυνση : ΚΑΛΑΜΟΣ ΑΡΓΑΛΑΣΤΗΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ, 37006
Τηλέφωνα : 2423054749
ΤΣΟΥΡΑΠΑ ΘΕΟΔΟΤΗ συζ. ΕΥΑΓ.