Επικοινωνία
Περιοχές
Επιχειρήσεις
ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΣΤΕ
ΤΥΛΙΓΑΔΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΝΙΚ.
Μ.Η.Τ.Ε. : 07.26.Κ.11.1Κ.01789.00.00
Κατηγορία : 1
Δωμάτια : 5
Κλίνες : 10
Διεύθυνση : ΑΓ. ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΡΙΚΕΡΙΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ, 37009
Τηλέφωνα : 2423091618
ΤΥΛΙΓΑΔΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΝΙΚ.