Επικοινωνία
Περιοχές
Επιχειρήσεις
ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΣΤΕ
ΤΖΟΥΒΑΡΑ ΕΥΣΤΑΘΙΑ του ΑΘ.
Μ.Η.Τ.Ε. : 07.26.Κ.11.1Κ.01628.00.00
Κατηγορία : 1
Δωμάτια : 2
Κλίνες : 3
Διεύθυνση : ΚΑΛΑ ΝΕΡΑ ΜΗΛΕΩΝ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ, 37010
Τηλέφωνα : 2423022518
ΤΖΟΥΒΑΡΑ ΕΥΣΤΑΘΙΑ του ΑΘ.