Επικοινωνία
Περιοχές
Επιχειρήσεις
ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΣΤΕ
ΖΑΓΚΑ ΚΕΡΑΣΙΑ του Γ.
Μ.Η.Τ.Ε. : 07.26.Κ.11.2Κ.00820.00.00
Κατηγορία : 2
Δωμάτια : 4
Κλίνες : 8
Διεύθυνση : ΤΣΑΓΚΑΡΑΔΑ ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ, 37012
Τηλέφωνα : 2426048974
ΖΑΓΚΑ ΚΕΡΑΣΙΑ του Γ.