Επικοινωνία
Περιοχές
Επιχειρήσεις
ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΣΤΕ
ΖΑΦΕΙΡΗΣ ΔΗΜΟΣ του ΑΛ.
Μ.Η.Τ.Ε. : 07.26.Κ.11.2Κ.01524.00.00
Κατηγορία : 2
Δωμάτια : 15
Κλίνες : 30
Διεύθυνση : ΚΑΤΗΓΙΩΡΓΗΣ ΣΗΠΙΑΔΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ, 37006
Τηλέφωνα : 2423071075
ΖΑΦΕΙΡΗΣ ΔΗΜΟΣ του ΑΛ.