Επικοινωνία
Περιοχές
Επιχειρήσεις
ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΣΤΕ
ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ του ΙΩΑΝ.
Μ.Η.Τ.Ε. : 07.26.Κ.11.1Κ.02083.00.00
Κατηγορία : 1
Δωμάτια : 10
Κλίνες : 20
Διεύθυνση : ΚΑΤΗΓΙΩΡΓΗΣ ΣΗΠΙΑΔΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ, 37006
Τηλέφωνα : 2423071047
ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ του ΙΩΑΝ.