Επικοινωνία
Περιοχές
Επιχειρήσεις
ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΣΤΕ
ΖΑΡΙΦΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ του ΔΗΜ.
Μ.Η.Τ.Ε. : 07.26.Κ.11.4Κ.01406.00.00
Κατηγορία : 4
Δωμάτια : 7
Κλίνες : 17
Διεύθυνση : ΜΑΛΑΚΙ ΜΗΛΕΩΝ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ, 37300
Τηλέφωνα : 2428094031
ΖΑΡΙΦΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ του ΔΗΜ.