Επικοινωνία
Περιοχές
Επιχειρήσεις
ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΣΤΕ
ΖΗΡΓΑΝΟΥ ΕΛΕΝΗ του Γ.
Μ.Η.Τ.Ε. : 07.26.Κ.13.3Κ.01217.00.00
Κατηγορία : 3
Δωμάτια : 7
Κλίνες : 17
Διεύθυνση : ΜΗΛΙΝΑ ΣΗΠΙΑΔΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ, 37006
Τηλέφωνα : 2423065961
ΖΗΡΓΑΝΟΥ ΕΛΕΝΗ του Γ.