Επικοινωνία
Περιοχές
Επιχειρήσεις
ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΣΤΕ
ΖΜΑΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ του ΓΕΩΡ.
Μ.Η.Τ.Ε. : 07.26.Κ.12.1Κ.01222.00.00
Κατηγορία : 1
Δωμάτια : 2
Κλίνες : 5
Διεύθυνση : ΧΟΡΤΟ ΑΡΓΑΛΑΣΤΗΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ, 37006
Τηλέφωνα : 2423065267
ΖΜΑΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ του ΓΕΩΡ.