Επικοινωνία
Περιοχές
Επιχειρήσεις
ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΣΤΕ
ΖΜΑΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ του ΤΗΛΕΜ.
Μ.Η.Τ.Ε. : 07.26.Κ.11.2Κ.01369.00.00
Κατηγορία : 2
Δωμάτια : 15
Κλίνες : 34
Διεύθυνση : ΧΟΡΤΟ ΑΡΓΑΛΑΣΤΗΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ, 37006
Τηλέφωνα : 24230 65596
ΖΜΑΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ του ΤΗΛΕΜ.