Επικοινωνία
Περιοχές
Επιχειρήσεις
ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΣΤΕ
ΖΟΥΖΟΥΛΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
Μ.Η.Τ.Ε. : 07.26.Κ.12.2Κ.00978.00.00
Κατηγορία : 2
Δωμάτια : 4
Κλίνες : 9
Διεύθυνση : ΜΗΛΙΝΑ ΣΗΠΙΑΔΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ, 37013
Τηλέφωνα : 2423065458
ΖΟΥΖΟΥΛΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ